دانلود رایگان پروژه شبکه های عصبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان پروژه شبکه های عصبی :

توضیحات:

پروژه رشته کامپیوتر با موضوع شبکه های عصبی، در قالب فایل word و در حجم 113 صفحه.


بخشی از متن:

در این نوشتار به معرفی شبکه های عصبی مصنوعی و ساختارهای آنها به صورت خلاصه میپردازیم. در ابتدا نورون های شبکه های عصبی طبیعی معرفی شده و طرز کار آنها نشان داده شده است. سپس مدل مصنوعی این نورون ها و ساختار آنها ، مدل ریاضی آنها ، شبکه های عصبی مصنوعی و نحوه آموزش و بکار گیری این شبکه ها به همراه روش یادگیری گرادیان کاهنده نشان داده شده است. تمرکز بیشتر بر نوعی از این شبکه ها بنام شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه می باشد. ابزاهایی نیز برای پیاده سازی این شبکه ها نام برده شده است.


دانلود رایگان پروژه شبکه های عصبی
فهرست مطالب:

چكیده

مقدمه

شكل 1 ساختار یك نورون طبیعی

شكل 2 ساختار نورون مصنوعی

تعریف شبكه‌های عصبی مصنوعی

تاریخچه

انواع شبكه‌های عصبی مصنوعی

شبكه عصبی زیستی

معرفی شبكه عصبی مصنوعی

تاریخچه شبكه عصبی مصنوعی

چرا از شبكه های عصبی استفاده می‌كنیم؟

مقایسه‌ی شبكه های عصبی با كامپیوتر سنتی

نورون مصنوعی

ساختار شبكه‌های عصبی

تقسیم بندی شبكه‌های عصبی

كاربرد شبكه‌های عصبی

معایب شبكه‌های عصبی

نظریه‌ی تشدید انطباقی

مدل یادگیری

روش‌های تعلیم شبكه عصبی

مدل نرون ساده‌ی خطی

شكل 3 نرون ساده خطی

شكل 4 مدل نرون خطی به همراه تابع فشرده‌سازی

تکنیک های تعیین پارامترهای نرون خطی

شبکه‌های پرسپترون چندلایه

شکل5 نمونه ازشبکه پرسپترون

الگوریتم یادگیری شبکه های پرسپترون (انتشاربه عقب)

انتشار به عقب خطا

تصحیح اوزان وبایاسها

شبکه های عصبی مصنوعی

مغزانسان

سلولهای عصبی

سلول عصبی مصنوعی

شبکه عصبی مصنوعی

شناخت حروف توسط شبکه های عصبی

تشکیل شبکه عصبی

ایجادلایه file input

ایجادیک لایه خطی

ایجادلایه winery take all

تقسیم بندی الگوهابه سه دسته

آموزش شبکه

تست کردن شبکه

امتحان با مثالهای جدید

تشخیص دیجیتال با استفاده ازشبکه عصبی

نتیجه گیری

کلمات کلیدی

مقدمه

کار مرتبط

شکل 1 مثالهای شکلهای مختلف درعدد 4

شکل 2 سناریوی تشخیص عددبا شبکه مصنوعی

زیر ساخت

اجزای سیستم

مواد و روشها

پیش پردازش

نرمالسازی قیاس بندی

نازی سازی و چارچوب بندی

جداسازی

استخراج مشخصه

تشخیص و کلاس بندی

شکل 4 شبکه دولایه،یک لایه مخفی،ویک لایه خروجی

کد الگوریتم

شکل 5 شبکه سه لایه، 2 لایه مخفی ویک لایه خروجی

آموزش شبکه

مرحله تغذیه جلویی

شکل 6 تابع راندمان اموزش

نتایج و مباحث

جدول 1 مقایسه بین شبکه ها

جدول 2 دقت تشخیص

شکل 7 مثالی برای تصویرکشیدن مراحل مختلف

شکل 8 مقایسه بین نظریه هاوسیتم مان برحسب دقت تشخیص

شبکه عصبی برپایه معماری تنظیم پایگاه داده

کلمات کلیدی

مقدمه

شکل 1 ساختار پایه شبکه عصبی

شکل 2 معماری تنظیم برپایه شبکه عصبی

جدول 1 سری داده های آموزش نمونه

شکل 3 تاثیراندازه بافربر زمان اجرای

داخل کردن کلاس بندی و پیوند درمدل تعمیم شبکه عصبی جمعی

نتایج

کلمات کلیدی

مقدمه

شکل 1 لایه کلی مدل شبکه جمعی مطرح

شکل 2 ساختارکلی مدل شبکه جمع

شکل 3 طرح لایه بندی دوگانه

شکل 4 نمودارجریان سازگاری ساختاری مدل مطرح شده

جدول 2 بخشهای میانگین مربع خطا

شکل 1 نمادهای مدلهای سه بعدی کشتی

شکل 2 ساختارسیستم کلاس سازکشتی

شکل 3 ساختارشبکه عصبی

پانوشت ها

دانلود رایگان پروژه شبکه های عصبی
فهرست منابعلینک کمکی