دانلود رایگان پروژه ساختار شبكه GPRS و پروتكل های آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان پروژه ساختار شبكه GPRS و پروتكل های آن :

توضیحات:

پروژه رشته کامپیوتر با موضوع ساختار شبكه GPRS و پروتكل های آن، در قالب فایل word و در حجم 95 صفحه.


بخشی از متن:

امروزه ارتباطات سیار با استفاده از شبكه مخابرات سیار در هر شهر،كشور و حتی قاره ای امكان پذیر شده است. شبكه مخابرات سیار در برگیرنده یك سری از دستورالعمل های هوشمند است كه از تحریك پذیری شخصی مشترك و یا كاربر شبكه با توجه به چگونگی تشخیص هویت و تصدیق اعتبار او تا تعیین مكان و مدیریت فرآیند ارتباط رسانی به كاربر شیار را شامل می شود.در آغاز، مخابرات سیار به طور انحصاری تنها برای ارتباطات مبتنی بر مكالمه گرفته می شود،اگرچه به زودی با استفاده از سرویس پیام كوتاه روند برقراری ارتباط بین مشتركین مخابرات سیار دچار تحول شگرف شد،به گونه ای كه امروز میلیاردها پیام متنی به طور ماهیانه بین مشتركین شبكه مخابرات سیار رد و بدل می شود.

با روند روبه رشد در سیستم های ارتباطی سیار،سرویس های ارتباطی دیگر نیز كه مبتنی بر ارائه خدمات با نرخ بالای دیتا بودند به جمع ارائه دهندگان خدمات ارتباطی سیار افزوده شدند كه از این بین می توان به سرویس بسته ای رادیویی عمومی اشاره نمود.این گونه سرویس ها،این قابلیت را برای كاربران خود فراهم می نماید كه برخلاف سیستم GSM كه در آن توسط پایانه نهایی تنها یك تایم اسلات یا شكاف زمانی برای ارائه یك سرویس در یك زمان بكار گرفته می شود،به منظور ارائه سرویس های با پهنای باند بیشتر و نرخ دیتای افزون تر،قابلیت دسترسی بی سیم به اینترنت به عنوان فاكتور اساسی در مباحث مرتبط با شبكه های ارتباطی سیار مطرح شد كه همانا پیوند زدن این گونه شبكه ها با شبكه جهانی اینترنت بود ...


دانلود رایگان پروژه ساختار شبكه GPRS و پروتكل های آن
فهرست مطالب:

فصل اول : معرفی شبكه GSM

1-1-معرفی شبكه GPRS

1-2- خلاصه ای از عناصر زیر سیستم های شبكه (GSM)

1-3- ایستگاه سیار (MS)

1-4- واحد شناسایی مشتركین (SIM)

1-5- ایستگاه فرستنده گیرنده پایه (BTS)

1-6- كنترل كننده ایستگاه پایه (BSC)

1-7- واحد تطبیق نرخ و ترانكسكدر (TRAU)

1-8- مركز خدمات سوئیچینگ موبایل (MSC)

1-9- حافظه اطلاعات ثابت مشترك (HLR)

1-10- حافظه موقت محلی (VLR)

1-11- ثبات مشخصه تجهیزات (EIR)

1-12- مركز تصدیق هویت (AUC)

فصل دوم :انتقال دیتا در شبكه GSM و GPRS

2-1- انتقال دیتا در شبكه GSM و GPRS

2-2- انتقال دیتای سوئیچینگ مداری از طریق GSM

2-2-1-سوئیچینگ مداری دارای مزایای زیر است

2-2-2- معایب و مشكلات برای انتقال دیتا با پهنای باند متغیر

2-3- انتقال دیتای سوئیچینگ بسته ای از طریق GPRS

2-3-1- مزایای سیستم های سوئیچینگ بسته ای

2-3-2- مزایای GPRS برای انتقال دیتا بر روی شبکه سوئیچینگ مداری GSM

2-4- GPRSو پروتکل IP

2-5- مقایسه انتقال اطلاعات در شبکه GPRS با شبکه خط ثابت

فصل سوم :واسطه هوایی در GPRS

3-1- واسطه هوایی در GPRS

-2- کاربرد تایم اسلات روی واسطه هوایی در شبکه های GSMو GPRS

3-3- کلاس بندی مالتی اسلات ها

3-4- کاربرد تایم اسلات GSM/GPRS ترکیبی دریک ایستگاه پایه

3-5- کلاس های ایستگاه سیار (MS)

3-6- مد عملیاتی شبکه

فصل چهارم :کانال های منطقی GPRS بر روی واسطه هوایی

4-1- کانال های منطقی GPRS برروی واسطه هوایی

4-2- کانال ترافیک دیتای بسته ای (PDTCH)

4-3- کانال کنترلی وابسته ای بسته ای (PACCH)

4-4- کانال کنترل پیشترفتگی زمانی بسته ای (PTCCH)

4-5- کانال دسترسی تصادفی (RACH)

4-6- کانال پذیرش دسترسی (AGCH)

4-7- کانال فراخوانی (PCH)

4-8-کانال کنترل پخش (BCCH)

4-9- ترکیب کانال ها

4-10- نگاشت کانال های منطقی دیتای بسته ای برروی کانال های فیزیکی

فصل پنجم: مدل حالت GPRS

5-1- مدل حالت GPRS

5-2- حالت سرگردان

5-3- حالت آماده

5-4- حالت انتظار

فصل ششم : عناصرشبکه GPRS

6-1- عناصر شبکه GPRS

6-2- واحد کنترل بسته (PCU)

6-2-1-پیام های سیگنالینگی GPRS و مانیتورینگ GSM

6-2-2-مکان قرار گیری PCU

6-3-ند پشتیبانی خدمات GPRS(SGSN)

6-3-1-مدیریت سطح كاربردی

-3-2-مدیریت سطح سیگنالینگی

6-4-ند پشتیبانی گذرگاهGPRS(GGSN)

فصل هفتم :مدیریت منابع رادیویی GPRS

7-1- مدیریت منابع رادیویی GPRS

7-2- جریان های بلاک موقتی(TBF) در مسیر Uplink

7-3-جریان های بلاک موقتی درمسیر Downlink

فصل هشتم : واسطه های GPRS

8-1- واسطه های GPRS

8-2- واسطه Abis

8-3-واسطه Gb

8-4- واسطه Gn

8-5- واسطه Gi

8-6- واسطه Gr

8-7- واسطه Gc

8-8- واسطه Gp

8-9- واسطه Gs

فصل نهم : معماری پروتکلی GPRS

9-1- معماری پروتکلی GPRS

9-2-تصدیق هویت مشترک

9-3-رمزنگاری

9-4-محرمانه سازی هویت مشترک

فصل دهم: معماری کلی سیستم GPRS

10-1-معماری کلی سیستم GPRS

10-2- مسیریابی

10-3- فرآیند آدرس دهی وتبدیل آن در GPRS

10-4- ارتباط با شبکه های IP

فصل یازدهم: به کارگیری WAP ازطریق GPRS

11-1-به کارگیری WAP ازطریق GPRS

11-2- خدمات پیام رسانی چند رسانه ای(MMS)در GPRS

11-3-جستجوی صفحات وب از طریق شبکهGPRS

11-3-1-تأثیرگذار عامل تاخیر بر روی عملکرد جستجوی صفحات وب

11-3-2-بهینه سازی جستجو گر وبرای جستجوی صفحات وب از طریق موبایل

نتیجه گیری

منابع

دانلود رایگان پروژه ساختار شبكه GPRS و پروتكل های آن
فهرست شكل ها

شكل(1-1)خلاصه ای از عناصر زبر سیستم های شبكه GSM

شكل(1-2)ارتباطات انحصاری یك سیستم سوئیچینگ مداری

شكل(2-2)انتقال دیتای سوئیچینگ بستهای

شكل(3-2)مقایسه سرعت انتقال دیتا در GPRS،GSM و EGPRS

شكل(4-2)پرداخت صورت حساب بر حسب حجم اطلاعات

شكل(1-3)نمایش ساده شده ای از تخصیص PDTCH و تجمیع تایم اسلات

شكل(2-3)بكارگیری اشتراكی تایم اسلاتهای یك سلول برای GSM و GPRS

شكل(4-3)فراخوانی برای یك مكالمه ورودی از طریق واسطه GS

شكل(1-4)كانال های منطقی GPRS از مد NOMII

شكل(2-4)كانال های PDTCH و PACCH بر روی تایم اسلات مشترك ارسال می شوند

شكل(3-4)درخواست منابع در مسیر Uplink در مد NOMII

شكل(5-4)فرایند فراخوانی یك MOBILE-TERMINATED PACKET TRANSFER

شكل(6-4)ساختار مالتی فریم با 52 فریم TDMA

شكل(1-5)مدل حالت GPRS

شكل(2-5)تفاوت بین حالت انتظار و آمده

شكل(1-6)ندهای شبكه GPRS

شكل(2-6)واسطه ها و پروتكل های SGSN

شكل(3-6)رمزگاری در GSM و GPRS

شكل(5-6)بروزرسانی منطقه مسیریابی دورن SGSN

شكل(5-6)بروز رسانی منطقه مسیریابی برون

شكل(6-5)تغییر مكان مشترك در داخل شبكه GPRS

شكل(1-7)بكارگیری پرچم حالت آپلینك(USF)

شكل(2-7)پیام پیكربندی دوباره تایم اسلات بسته ای مطابق با استاندارد3GPPTS44.060

شكل(3-7)بكارگیری TFI در مسیر DOWNLINK

شكل(1-8)پشته های پروتكل GPRS در شبكه رادیویی

شكل(2-8)بسته پروتكل واسطه GN

شكل(8-3-8)بسته GTP روی واسطه Gn

شكل(4-8)واسطه GR

شكل(5-8)واسطه Gp

شكل(1-9)معماری پروتكلی طرح انتقالی GPRS

شكل(2-9)جریان دیتا و سگمن بندی بین لایه های پروتكلی در MS

شكل(3-9)تصدیق هویت مشترك در GPRS

شكل(1-10)معماری سیستم،واسطه ها و مسیریابی در GPRS

شكل(2-10)آدرس دهی و تبدیل آدرس:بسته IP ورودی(انتقال دیتا با خاتمه پذیری در MS)

شكل(3-10)آدرس یابی و تبدیل آدرس:بسته IP خروجی(انتقال دیتا با آغاز پذیری در MS)

شكل(4-10)ارتباط شبكه GPRS با اینترنت

شكل(1-11)صفحه WML ساده

شكل(2-11)نمونه ای از WAP

شكل(3-11)تولید مدارك WML و HTML

شكل(4-11)بسته های پروتكلی متفاوت در دو سمت گذرگاه WAP

شكل(5-11)معماری WAP

شكل(6-11)معماری سیستم WAP و تراكنش درخواست/پاسخ

شكل(7-11)معماری پروتكلی WAP بر روی GPRS

شكل(8-11)معماری MMS

شكل(9-11)توصیف SMIL از قالب یك پیام MMS

شكل(10-11)مرزهای MIME از بخش های مختلف یك MMS

شكل(11-11)تصویر غیر فشرده شده یك هدر MMS

شكل(12-11)گردش بسته IP و زمان تاخیر در حین دانلود صفحه وب

شكل(13-11)فعال گزینه Pipelinig در جستجوگر فایرفاكس

دانلود رایگان پروژه ساختار شبكه GPRS و پروتكل های آن
فهرست جداول

جدول(1-3)تعدادی از كلاس های مالتی اسلات GPRS

جدول(1-4)كانال های منطقی در GPRS

جدول(2-4)كانال های منطقی در GPRS

جدول(3-4)تركیب های كانال های منطقی GPRS

جدول(1-11)نمونه ای از ویژگی های MMSلینک کمکی